User: Guest  Login
Document type:
Konferenzbeitrag
Author(s):
Schwarz, F.J.; Groß, J.
Title:
Optimizing of the feed value of maize products and their feeding to dairy cows
Pages contribution:
181-184
Book / Congress title:
Problemy agrotechniki oraz wykorzystania kukurydzy i sorgo
Organization:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Publisher address:
Wydawnictwo
Year:
2008
Language:
de
Format:
Text
 BibTeX