User: Guest  Login
Sort by:
and:
More ...

He, Yao;Zhong, Yiling;Su, Yuanyuan;Lu, Yimei;Jiang, Ziyun;Peng, Fei;Xu, Tingting;Su, Shao;Huang, Qing;Fan, Chunhai;Lee, Shuit-Tong
Water-Dispersed Near-Infrared-Emitting Quantum Dots of Ultrasmall Sizes for In Vitro and In Vivo Imaging
Angewandte Chemie International Edition
2011
50
25
5695-5698

More ...

He, Yao;Zhong, Yiling;Peng, Fei;Wei, Xinpan;Su, Yuanyuan;Lu, Yimei;Su, Shao;Gu, Wei;Liao, Liangsheng;Lee, Shuit-Tong
One-Pot Microwave Synthesis of Water-Dispersible, Ultraphoto- and pH-Stable, and Highly Fluorescent Silicon Quantum Dots
J. Am. Chem. Soc.
2011
133
36
14192-14195

More ...

He, Yao;Su, Yuanyuan;Yang, Xiaobao;Kang, Zhenhui;Xu, Tingting;Zhang, Ruiqin;Fan, Chunhai;Lee, Shuit-Tong
Photo and pH Stable, Highly-Luminescent Silicon Nanospheres and Their Bioconjugates for Immunofluorescent Cell Imaging
J. Am. Chem. Soc.
2009
131
12
4434-4438

More ...

Kang, Zhenhui;Liu, Yang;Tsang, Chi Him A.;Ma, Dorothy Duo Duo;Fan, Xia;Wong, Ning-Bew;Lee, Shuit-Tong
Water-Soluble Silicon Quantum Dots with Wavelength-Tunable Photoluminescence
Adv. Mater.
2009
21
6
661-664