User: Guest  Login
Document type:
Zeitschriftenaufsatz
Author(s):
Kasneci, Enkelejda; Sessler, Kathrin; Küchemann, Stefan; Bannert, Maria; Dementieva, Daryna; Fischer, Frank; Gasser, Urs; Groh, Georg; Günnemann, Stephan; Hüllermeier, Eyke; Krusche, Stephan; Kutyniok, Gitta; Michaeli, Tilman; Nerdel, Claudia; Pfeffer, Jürgen; Poquet, Oleksandra; Sailer, Michael; Schmidt, Albrecht; Seidel, Tina; Stadler, Matthias; Weller, Jochen; Kuhn, Jochen; Kasneci, Gjergji
Title:
ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education
Journal title:
Learning and Individual Differences
Year:
2023
Journal volume:
103
Pages contribution:
102274
Fulltext / DOI:
doi:10.1016/j.lindif.2023.102274
Publisher:
Elsevier BV
E-ISSN:
1041-6080
Date of publication:
01.04.2023
 BibTeX