User: Guest  Login
Sort by:
and:
More ...

Siju, K P;Štih, Vilim;Aimon, Sophie;Gjorgjieva, Julijana;Portugues, Ruben;Grunwald Kadow, Ilona C
Valence and State-Dependent Population Coding in Dopaminergic Neurons in the Fly Mushroom Body.
Curr Biol
2020
30
11
2104-2115.e4

More ...

Barykina, Natalia V;Sotskov, Vladimir P;Gruzdeva, Anna M;Wu, You Kure;Portugues, Ruben;Subach, Oksana M;Chefanova, Elizaveta S;Plusnin, Viktor V;Ivashkina, Olga I;Anokhin, Konstantin V;Vlaskina, Anna V;Korzhenevskiy, Dmitry A;Nikolaeva, Alena Y;Boyko, Konstantin M;Rakitina, Tatiana V;Varizhuk, Anna M;Pozmogova, Galina E;Subach, Fedor V
FGCaMP7, an Improved Version of Fungi-Based Ratiometric Calcium Indicator for In Vivo Visualization of Neuronal Activity.
Int J Mol Sci
2020
21
8

More ...

Zhao, Zhongwei;Jia, Hongbo;Chen, Mengxue
Major Socioeconomic Driving Forces of Improving Population Health in China: 1978-2018
Popul. Dev. Rev.
2020
46
4
643-676

More ...

Jia, Hongbo;Liu, Hongwei;Zhang, Zhichun;Dai, Fuhong;Liu, Yanju;Leng, Jinsong
A baseline-free approach of locating defect based on mode conversion and the reciprocity principle of Lamb waves.
Ultrasonics
2020
102

More ...

Dragomir, Elena I;Štih, Vilim;Portugues, Ruben
Evidence accumulation during a sensorimotor decision task revealed by whole-brain imaging.
Nat Neurosci
2020
23
1
85-93

More ...

Wang, Meng;Liao, Xiang;Li, Ruijie;Liang, Shanshan;Ding, Ran;Li, Jingcheng;Zhang, Jianxiong;He, Wenjing;Liu, Ke;Pan, Junxia;Zhao, Zhikai;Li, Tong;Zhang, Kuan;Li, Xingyi;Lyu, Jing;Zhou, Zhenqiao;Varga, Zsuzsanna;Mi, Yuanyuan;Zhou, Yi;Yan, Junan;Zeng, Shaoqun;Liu, Jian K;Konnerth, Arthur;Nelken, Israel;Jia, Hongbo;Chen, Xiaowei
Single-neuron representation of learned complex sounds in the auditory cortex.
Nat Commun
2020
11
1

More ...

Yildizoglu, Tugce;Riegler, Clemens;Fitzgerald, James E;Portugues, Ruben
A Neural Representation of Naturalistic Motion-Guided Behavior in the Zebrafish Brain.
Curr Biol
2020
30
12
2321-2333.e6