User: Guest  Login
Document type:
Zeitschriftenaufsatz
Author(s):
Steinauer, Katja; Heinen, Robin; Hannula, S. Emilia; De Long, Jonathan R.; Huberty, Martine; Jongen, Renske; Wang, Minggang; Bezemer, T. Martijn
Title:
Above‐belowground linkages of functionally dissimilar plant communities and soil properties in a grassland experiment
Journal title:
Ecosphere
Year:
2020
Journal volume:
11
Journal issue:
9
Fulltext / DOI:
doi:10.1002/ecs2.3246
Publisher:
Wiley
E-ISSN:
2150-89252150-8925
Date of publication:
01.09.2020
 BibTeX