User: Guest  Login
Document type:
Buchbeitrag
Author(s):
Xu, Yuan; Zhu, Shunying; Wang, Hong; Guan, Juxiang; Sun, Qinmei; Liu, Bing; Liu, Dan; Xia, Jing; Antoniou, Constantinos
Title:
Relationship between Weaving Length and Traffic Safety in Road Interchanges
Pages contribution:
240--245
Book title:
Transportation and Development Innovative Best Practices 2008
Year:
2008
 BibTeX