User: Guest  Login
Sort by:
and:
More ...

Tian, Ting;Tu, Suo;Xu, Ang;Yin, Shanshan;Oechsle, Anna Lena;Xiao, Tianxiao;Vagias, Apostolos;Eichhorn, Johanna;Suo, Jinping;Yang, Zhangcan;Bernstorff, Sigrid;Müller‐Buschbaum, Peter
Unraveling the Morphology‐Function Correlation of Mesoporous ZnO Films upon Water Exposure
Advanced Functional Materials
2023
34
8

More ...

Guo, Renjun;Xiong, Qiu;Ulatowski, Aleksander;Li, Saisai;Ding, Zijin;Xiao, Tianxiao;Liang, Suzhe;Heger, Julian E.;Guan, Tianfu;Jiang, Xinyu;Sun, Kun;Reb, Lennart K.;Reus, Manuel A.;Chumakov, Andrei;Schwartzkopf, Matthias;Yuan, Minjian;Hou, Yi;Roth, Stephan V.;Herz, Laura M.;Gao, Peng;Müller‐Buschbaum, Peter
Trace Water in Lead Iodide Affecting Perovskite Crystal Nucleation Limits the Performance of Perovskite Solar Cells
Advanced Materials
2023
36
7

More ...

Ji, Qing;Chen, Weiheng;Chen, Xiaoping;Wang, Xiaoyan;Dong, Qingyu;Yin, Shanshan;Shen, Yanbin;Müller-Buschbaum, Peter;Cheng, Ya-Jun;Xia, Yonggao
Synergistic Effect of Dual Phases to Improve Lithium Storage Properties of Nb2O5
ACS Applied Materials & Interfaces
2024
16
6
7232-7242

More ...

Alam, Shahidul;Aldosari, Haya;Petoukhoff, Christopher E.;Váry, Tomáš;Althobaiti, Wejdan;Alqurashi, Maryam;Tang, Hua;Khan, Jafar I.;Nádaždy, Vojtech;Müller‐Buschbaum, Peter;Welch, Gregory C.;Laquai, Frédéric
Thermally‐Induced Degradation in PM6:Y6‐Based Bulk Heterojunction Organic Solar Cells
Advanced Functional Materials
2023
34
6

More ...

Li, Maoxin;Bao, Yaqi;Hui, Wei;Sun, Kun;Gu, Lei;Kang, Xinxin;Wang, Dourong;Wang, Baohua;Deng, Haoran;Guo, Renjun;Li, Zerui;Jiang, Xiongzhuo;Müller‐Buschbaum, Peter;Song, Lin;Huang, Wei
In Situ Surface Reconstruction toward Planar Heterojunction for Efficient and Stable FAPbI3 Quantum Dot Solar Cells
Advanced Materials
2023
36
6

More ...

López‐Fernández, Iago;Valli, Donato;Wang, Chun‐Yun;Samanta, Subarna;Okamoto, Takuya;Huang, Yi‐Teng;Sun, Kun;Liu, Yang;Chirvony, Vladimir S.;Patra, Avijit;Zito, Juliette;De Trizio, Luca;Gaur, Deepika;Sun, Hong‐Tao;Xia, Zhiguo;Li, Xiaoming;Zeng, Haibo;Mora‐Seró, Iván;Pradhan, Narayan;Martínez‐Pastor, Juan P.;Müller‐Buschbaum, Peter;Biju, Vasudevanpillai;Debnath, Tushar;Saliba, Michael;Debroye, Elke;Hoye, Robert L. Z.;Infante, Ivan;Manna, Liberato;Polavarapu, Lakshminarayana
Lead‐Free Halide Perovskite Materials and Optoelectronic Devices: Progress and Prospective
Advanced Functional Materials
2023
34
6

More ...

Steinbrecher, René;Zhang, Peiran;Papadakis, Christine M.;Müller-Buschbaum, Peter;Taubert, Andreas;Laschewsky, André
Boosting the photo-switchability of double-responsive water-soluble polymers by incorporating arylazopyrazole dyes
Chemical Communications
2024
60
13
1747-1750

More ...

Shi, Zhuojie;Guo, Renjun;Luo, Ran;Wang, Xi;Ma, Jianpeng;Feng, Jiangang;Niu, Xiuxiu;Alvianto, Ezra;Jia, Zhenrong;Guo, Xiao;Liang, Haoming;Chen, Jinxi;Li, Zerui;Sun, Kun;Jiang, Xiongzhuo;Wu, Yuchen;Müller-Buschbaum, Peter;Hu, Wenping;Hou, Yi
“T-shaped” Carbazole Alkylammonium Cation Passivation in Perovskite Solar Cells
ACS Energy Letters
2024
419-427

More ...

Zou, Yuqin;Eichhorn, Johanna;Zhang, Jiyun;Apfelbeck, Fabian A. C.;Yin, Shanshan;Wolz, Lukas;Chen, Chun-Chao;Sharp, Ian D.;Müller-Buschbaum, Peter
Microstrain and Crystal Orientation Variation within Naked Triple-Cation Mixed Halide Perovskites under Heat, UV, and Visible Light Exposure
ACS Energy Letters
2024
388-399

More ...

Müller-Buschbaum, Peter
MLZ and FRM II – Directors’ Report;
MLZ User Meeting 2023 in München, 4. Dezember 2023
2023