User: Guest  Login
Sort by:
and:
More ...

Hu, Jingliang;Wang, Yuanyuan;Taubenböck, Hannes;Zhu, Xiao Xiang
Land consumption in cities: A comparative study across the globe
Cities
2021
113
103163

More ...

Ansari, Homa;De Zan, Francesco;Parizzi, Alessandro
Study of Systematic Bias in Measuring Surface Deformation With SAR Interferometry
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing
2021
59
2
1285-1301

More ...

Ge, Nan;Bamler, Richard;Hong, Danfeng;Zhu, Xiao Xiang
Single-Look Multi-Master SAR Tomography: An Introduction
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing
2021
59
3
2132-2154

More ...

Sun, Yao;Hua, Yuansheng;Mou, Lichao;Zhu, Xiao Xiang
CG-Net: Conditional GIS-Aware Network for Individual Building Segmentation in VHR SAR Images
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing
2021
1-15