User: Guest  Login
Document type:
Zeitschriftenaufsatz
Author(s):
Stylogiannis, Antonios; Kousias, Nikolaos; Kontses, Anastasios; Ntziachristos, Leonidas; Ntziachristos, Vasilis
Title:
A Low-Cost Optoacoustic Sensor for Environmental Monitoring
Journal title:
Sensors
Year:
2021
Journal volume:
21
Journal issue:
4
Pages contribution:
1379
Fulltext / DOI:
doi:10.3390/s21041379
Publisher:
MDPI AG
E-ISSN:
1424-8220
Date of publication:
16.02.2021
 BibTeX