User: Guest  Login
Document type:
Zeitschriftenaufsatz 
Author(s):
Grzemski, Adrian; Stachowiak, Monika; Flisikowski, Krzysztof; Mankowska, Monika; Krzeminska, Paulina; Gogulski, Maciej; Aleksiewicz, Roman; Szydlowski, Maciej; Switonski, Marek; Nowacka-Woszuk, Joanna 
Title:
FTO and IRX3 Genes are Not Promising Markers for Obesity in Labrador Retriever Dogs 
Journal title:
Annals of Animal Science 
Year:
2019 
Journal volume:
19 
Journal issue:
Pages contribution:
343-357 
Fulltext / DOI:
Publisher:
Walter de Gruyter GmbH 
E-ISSN:
2300-8733 
Date of publication:
01.04.2019