User: Guest  Login
Title:
0876 - HoTPiG: A novel geometrical feature for vessel morphometry and its application to cerebral aneurysm detection 
Event:
MICCAI 2015 
Speaker:
Shouhei Hanaoka, Yukihiro Nomura, Mitsutaka Nemoto, Soichiro Miki, Takeharu Yoshikawa, Naoto Hayashi, Kuni Ohtomo, Yoshitaka Masutani, Akinobu Shimizu 
Year:
2015