User: Guest  Login
Title:
0786 - Automatic Feature Learning for Glaucoma Detection based on Deep Learning 
Event:
MICCAI 2015 
Speaker:
Xiangyu Chen, Yanwu Xu, Shuicheng Yan, Damon W.K. Wong, Tien Yin Wong, Jiang Liu 
Year:
2015