User: Guest  Login
Title:
0338 - Multi-scale and Multimodal Fusion of Tract-tracing, Myelin Stain and DTI-derived Fibers in Macaque Brains 
Event:
MICCAI 2015 
Speaker:
Tuo Zhang, Jun Kong, Ke Jing, Hanbo Chen, Xi Jiang, Longchuan Li, LEI GUO, Jianfeng Lu, Xiaoping Hu, Tianming Liu 
Year:
2015