User: Guest  Login
Title:
1263 - Automated Three-piece Digital Dental Articulation
Event:
MICCAI 2015
Speaker:
Jianfu Li, Flavio Ferraz, Shunyao Shen, Yi-Fang Lo, Xiaoyan Zhang, Peng Yuan, Zheng Tang, Ken Chung Chen, Jaime Gateno, Xiaobo Zhou, James J. Xia
Year:
2015