User: Guest  Login
Document type:
Article; Journal Article; Research Support, Non-U.S. Gov't 
Author(s):
Wang, Meng; Liao, Xiang; Li, Ruijie; Liang, Shanshan; Ding, Ran; Li, Jingcheng; Zhang, Jianxiong; He, Wenjing; Liu, Ke; Pan, Junxia; Zhao, Zhikai; Li, Tong; Zhang, Kuan; Li, Xingyi; Lyu, Jing; Zhou, Zhenqiao; Varga, Zsuzsanna; Mi, Yuanyuan; Zhou, Yi; Yan, Junan; Zeng, Shaoqun; Liu, Jian K; Konnerth, Arthur; Nelken, Israel; Jia, Hongbo; Chen, Xiaowei 
Title:
Single-neuron representation of learned complex sounds in the auditory cortex. 
Abstract:
The sensory responses of cortical neuronal populations following training have been extensively studied. However, the spike firing properties of individual cortical neurons following training remain unknown. Here, we have combined two-photon Ca2+ imaging and single-cell electrophysiology in awake behaving mice following auditory associative training. We find a sparse set (~5%) of layer 2/3 neurons in the primary auditory cortex, each of which reliably exhibits high-rate prolonged burst firing re...    »
 
Journal title abbreviation:
Nat Commun 
Year:
2020 
Journal volume:
11 
Journal issue:
Print-ISSN:
2041-1723 
TUM Institution:
Institut für Neurowissenschaften