Benutzer: Gast  Login
Autor(en):
Litvinov, D. A.; Bach, U.; Bartel, N.; Belousov, K. G.; Bietenholz, M.; Biriukov, A. V.; Cimo, G.; Duev, D. A.; Gurvits, L. I.; Gusev, A. V.; Haas, R.; Kauts, V. L.; Kanevsky, B. Z.; Kovalenko, A. V.; Kronschnabl, G.; Kulagin, V. V.; Lindquist, M.; Molera Calves, G.; Neidhardt, A.; Ploetz, Ch.; Pogrebenko, S. V.; Porayko, N. K.; Rudenko, V. N.; Smirnov, A. I.; Sokolovsky, K. V.; Stephanyants, V. A.; Yang, J.; Zakhvatkin, M. V. 
Titel:
RadioAstron gravitational redshift experiment: status update 
Kongress- / Buchtitel:
14th Marcel Grossmann Meeting Proceedings 
Verlag / Institution:
Astrophysics - Instrumentation and Methods for Astrophysics 
Jahr:
2016 
Monat:
05 
TUM Einrichtung:
Institut für Astronomische und Physikalische Geodäsie