User: Guest  Login
Document type:
Zeitschriftenaufsatz 
Author(s):
Luo, Guangbin; Shen, Lisha; Song, Yanhong; Yu, Kang; Ji, Jingjing; Zhang, Chi; Yang, Wenlong; Li, Xin; Sun, Jiazhu; Zhan, Kehui; Cui, Dangqun; Wang, Yanpeng; Gao, Caixia; Liu, Dongcheng; Zhang, Aimin 
Title:
The MYB family transcription factor TuODORANT1 from Triticum urartu and the homolog TaODORANT1 from Triticum aestivum inhibit seed storage protein synthesis in wheat 
Journal title:
Plant Biotechnology Journal 
Year:
2021 
Fulltext / DOI:
Publisher:
Wiley 
E-ISSN:
1467-76441467-7652 
Date of publication:
05.06.2021