User: Guest  Login
Author(s):
Zhou, Ming-Dong; Liu, Mei-Ju; Huang, Liang-Liang; Zhang, Jian; Wang, Jing-Yun; Li, Xue-Bing; Kühn, Fritz E.; Zang, Shu-Liang 
Title:
Olefin epoxidation with hydrogen peroxide using octamolybdate-based self-separating catalysts 
Journal title:
Green Chem. 
Year:
2015 
Journal volume:
17 
Pages contribution:
1186-1193 
Fulltext / DOI:
Publisher:
Royal Society of Chemistry (RSC) 
Date of publication:
01.01.2015