Benutzer: Gast  Login
Dokumenttyp:
Report / Forschungsbericht 
Autor(en):
Dietsch, P. 
Herausgeber:
UMONS - Université de Mons 
Titel:
Mapping of cracks in glulam beams and assessing the effect of environmental conditions 
Beauftragende Einrichtung:
COST Action FP1101 
Jahr:
2015 
Seiten/Umfang:
189 - 201 
E-ISBN:
978-87325-094-2 
Sprache:
en 
Format:
Text