User: Guest  Login
Document type:
Zeitschriftenaufsatz
Author(s):
Jiang, Hao; Zhang, Mengting; Yu, Feng; Li, Xuehui; Jin, Jieyang; Zhou, Youjia; Wang, Qiang; Jing, Tingting; Wan, Xiaochun; Schwab, Wilfried; Song, Chuankui
Title:
A geraniol synthase regulates plant defense via alternative splicing in tea plants
Journal title:
Horticulture Research
Year:
2023
Fulltext / DOI:
doi:10.1093/hr/uhad184
Publisher:
Oxford University Press (OUP)
E-ISSN:
2052-7276
Date of publication:
12.09.2023
 BibTeX