Benutzer: Gast  Login
Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):
Bakirtzis, Christos; Grigoriadou, Eleni; Boziki, Marina Kleopatra; Kesidou, Evangelia; Siafis, Spyridon; Moysiadis, Theodoros; Tsakona, Dimitra; Thireos, Eleftherios; Nikolaidis, Ioannis; Pourzitaki, Chrysa; Kouvelas, Dimitrios; Papazisis, Georgios; Tsalikakis, Dimitrios; Grigoriadis, Nikolaos
Titel:
The Administrative Prevalence of Multiple Sclerosis in Greece on the Basis of a Nationwide Prescription Database
Zeitschriftentitel:
Frontiers in Neurology
Jahr:
2020
Band / Volume:
11
Volltext / DOI:
doi:10.3389/fneur.2020.01012
Verlag / Institution:
Frontiers Media SA
E-ISSN:
1664-2295
Publikationsdatum:
29.09.2020
 BibTeX