User: Guest  Login
Title:
1151 - Fast Preconditioning for Accelerated Multi-Contrast MRI Reconstruction 
Event:
MICCAI 2015 
Speaker:
Ruoyu Li, Yeqing Li, Ruogu Fang, Shaoting Zhang, Hao Pan, Junzhou Huang 
Year:
2015