User: Guest  Login
Title:
1115 - Modeling Task FMRI Data via Supervised Stochastic Coordinate Coding 
Event:
MICCAI 2015 
Speaker:
Jinglei Lv, BinBin Lin, Wei Zhang, Xi Jiang, Xintao Hu, Junwei Han, LEI GUO, Jieping Ye, Tianming Liu 
Year:
2015