User: Guest  Login
Title:
1102 - Deep Voting: A Robust Approach Towards Nucleus Localization In Microscopy Images 
Event:
MICCAI 2015 
Speaker:
Yuanpu Xie, Xiangfei Kong, Fuyong Xing, Fujun Liu, Hai Su, Lin Yang 
Year:
2015