User: Guest  Login
Title:
0611 - Prediction of CT Substitutes from MR Images based on Local Sparse Correspondence Combination 
Event:
MICCAI 2015 
Speaker:
Yao Wu, Wei Yang, Lijun Lu, Zhentai Lu, Liming Zhong, Ru Yang, Meiyan Huang, Yanqiu Feng, Wufan Chen, Qianjin Feng 
Year:
2015