User: Guest  Login
Title:
0425 - Motion estimation of common carotid artery wall using a H filter based block matching method 
Event:
MICCAI 2015 
Speaker:
Zhifan Gao, Huahua Xiong, Heye Zhang, Dan Wu, Minhua Lu, Wanqing Wu, Kelvin K.L. Wong, Yuan-Ting Zhang 
Year:
2015