User: Guest  Login
Title:
0250 - Discriminative Feature Selection for Multiple Ocular Diseases Classification by Sparse Induced Graph Regularized Group Lasso 
Event:
MICCAI 2015 
Speaker:
Xiangyu Chen, Yanwu Xu, Shuicheng Yan, Tat-Seng Chua, Damon W.K. Wong, Tien Yin Wong, Jiang Liu 
Year:
2015