Benutzer: Gast  Login
Filmtitel:
1263 - Automated Three-piece Digital Dental Articulation
Anlass / Ereignis:
MICCAI 2015
Redner:
Jianfu Li, Flavio Ferraz, Shunyao Shen, Yi-Fang Lo, Xiaoyan Zhang, Peng Yuan, Zheng Tang, Ken Chung Chen, Jaime Gateno, Xiaobo Zhou, James J. Xia
Jahr:
2015