User: Guest  Login
Document type:
Zeitschriftenaufsatz 
Author(s):
Zhao, Guangwei; Lian, Qun; Zhang, Zhonghua; Fu, Qiushi; He, Yuhua; Ma, Shuangwu; Ruggieri, Valentino; Monforte, Antonio J.; Wang, Pingyong; Julca, Irene; Wang, Huaisong; Liu, Junpu; Xu, Yong; Wang, Runze; Ji, Jiabing; Xu, Zhihong; Kong, Weihu; Zhong, Yang; Shang, Jianli; Pereira, Lara; Argyris, Jason; Zhang, Jian; Mayobre, Carlos; Pujol, Marta; Oren, Elad; Ou, Diandian; Wang, Jiming; Sun, Dexi; Zhao, Shengjie; Zhu, Yingchun; Li, Na; Katzir, Nurit; Gur, Amit; Dogimont, Catherine; Schaefer, Hanno;...    »
 
Title:
A comprehensive genome variation map of melon identifies multiple domestication events and loci influencing agronomic traits 
Journal title:
Nature Genetics 
Year:
2019 
Journal volume:
51 
Journal issue:
11 
Pages contribution:
1607-1615 
Publisher:
Springer Science and Business Media LLC 
E-ISSN:
1061-40361546-1718 
Date of publication:
01.11.2019