User: Guest  Login
Author(s):
Li, Li-Hua; How, Chorng-Kuang; Kao, Wei-Fong; Chiu, Yu-Hui; Meng, Chen; Hsu, Cheng-Chin; Tsay, Yeou-Guang 
Title:
The impact of hepatitis B carrier on cardiac troponin I in 100-km ultramarathon runners 
Journal title:
Journal of the Chinese Medical Association 
Year:
2017 
Publisher:
Elsevier BV 
E-ISSN:
1726-4901 
Date of publication:
01.04.2017