User: Guest  Login
Author(s):
Chen, Rui; Sjoberg, Daniel D.; Huang, Yiran; Xie, Liping; Zhou, Liqun; He, Dalin; Vickers, Andrew J.; Sun, Yinghao; Sun, Yinghao; Huang, Yiran; Xie, Liping; Zhou, Liqun; He, Dalin; Ding, Qiang; Wei, Qiang; Shao, Pengfei; Tian, Ye; Sun, Zhongquan; Fu, Qiang; Ma, Lulin; Zheng, Junhua; Ye, Zhangqun; Ye, Dingwei; Xu, Danfeng; Hou, Jianquan; Xu, Kexin; Yuan, Jianlin; Gao, Xin; Liu, Chunxiao; Pan, Tiejun; Gao, Xu; Ren, Shancheng; Xu, Chuanliang; Vickers, Andrew J.; Roobol, Monique J.; Hugosson, Jonas;...    »
 
Title:
Prostate Specific Antigen and Prostate Cancer in Chinese Men Undergoing Initial Prostate Biopsies Compared with Western Cohorts 
Journal title:
The Journal of Urology 
Year:
2017 
Journal volume:
197 
Journal issue:
Pages contribution:
90-96 
Publisher:
Elsevier BV 
E-ISSN:
0022-5347 
Date of publication:
01.01.2017