User: Guest  Login
Document type:
Report / Forschungsbericht 
Author(s):
M. Niemi; S. Väre; A. Martin; E. Grenfors; J. Krisp; M. Tuominen; P. Nummi 
Title:
Eläinten liikkuminen tiealueella - Animal movements in the road area 
Subtitle:
Partial studies of the MOSSE programme 2003–2006 
Abstract:
Tiehallinto - Finnish Road Administration 
Contracting organization:
Tiehallinnon selvityksiä - Finnra Reports 
Publisher address:
Helsinki 
Year:
2007 
Print-ISBN:
978-951-803-994-8 
E-ISBN:
978-951-803-995-5 
Format:
Text