Benutzer: Gast  Login
Autor(en):
Rebel, Jürgen N.; Russer, Peter 
Titel:
Modelling of Dispersive Media in TLM Using the Propagator Approach 
Kongress- / Buchtitel:
14th Annual Review of Progress in Applied Computational Electromagnetics (ACES) 
Jahr:
1998 
Monat:
mar 
Seiten:
336---343