User: Guest  Login
Author(s):
Prelipceanu, A.; Hein, D.; Bies, D.; Scharfe, J. 
Title:
Leistungssteigerung bei Gasturbinen - Ansaugluftkühlung mittels Absorptionskältetechnik 
Book / Congress title:
Kongress ENERGIE INNOVATIV 2004 
Publisher address:
Nürnberg 
Year:
2004